Aktuelt

Fylkesmannen foreslår tre sammenslåinger

Fylkesmannen i Buskerud foreslår tre sammenslåinger nå. Det er en stor ny Drammen kommune, en større sammenslått kommune på Ringerike og en ny Asker kommune. Forøvrig tilrår Fylkesmannen at det iverksettes/fortsettes med prosesser med sikte på kommunesammenslåinger i Numedal, Hallingdal og midtfylket.

Les mer

Fylkesmannens tilrådning

Fylkesmannen i Buskerud la i dag fram sin tilrådning til hvordan den framtidige kommunestrukturen i Buskerud bør være.

Les mer

Klart for sammenslåing

Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen.
Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen

Hurum sa i dag ja til Røyken og Asker. Med 20 mot 8 stemmer ble det et klart flertall i kommunestyret i Hurum for sammenslåing av de tre kommunene til det nye Asker.

Les mer

Skisse til kommunekart

Fylkesmann Helen Bjørnøy har lagt fram sin foreløpige skisse til nytt kommunekart i Buskerud. Hensikten med skissen er at kommunene skal ha mulighet til å kommentere og  komme med innspill før den endelige innstillingen til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet utformes.

Les mer

Nytt inntektssystem

Hva betyr forslaget til nytt inntektssystem for kommunene for kommunereformarbeidet? Det var tema for orienteringen til Runar Hannevold fra Fylkesmannen på strategikonferansen til Buskerud KS.

Les mer

Gå til «Nyheter»