Miljødirektoratet har vurdert verneplanen

Storelva ved Mælingen

Storelva ved Mælingen

Foto: Miriam Geitz

Miljødirektoratet har gått gjennom Fylkesmannens verneforslag og oversendt sin anbefaling i saken til Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet støtter Fykesmannens vurderinger og tilrår vern av 766 dekar kompensasjonsareal for tap av naturmangfold.

Miljødirektoratets anbefaling omfatter også det tidligere foreslåtte naturreservatet Nordre Tyrifjorden og Storelva som ble satt på vent på grunn av arbeidet med økologisk kompensasjon.

Klima- og miljødepartementet vil nå kunne koordinere verneforlaget  med sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 når den er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du kan laste ned Miljødirektoratets tilrådingsdokument og kart til høyre.