Aktuelt

RSS

E6 - Åkersvika er avsluttet

Det felles plan-og utredningsprosjektet E6 - Åkersvika er avsluttet. Denne nettsida beholdes for at prosessen og aktuelle dokumenter fortsatt skal være tilgjengelige.

Spørsmål om anleggsarbeidet som starter høsten 2017 kan rettes til entreprenørens vakttelefon tlf. 40551506. Se også Nye veier på Facebook

 

 

Les mer

Vernevedtak for "nye" Åkersvika naturreservat

Kongen i statsråd vedtok 22.01.2016 å endre grensene for Åkersvika naturreservat for å legge til rette for at E6 utvides til fire felt.

Les mer

Tilrådning grensejustering etter høring

Fylkesmannen har i sommer oversendt sin tilrådning til grensejustering av Åkersvika naturreservat til Miljødirektoratet

Les mer

Gå til «Nyhetsside»