Referat fra årsmøtet i Finnmark treforum 4.november

Årsmøte i Finnmark treform ble i år holdt på Teams. Det ble blant annet vedtatt at vi ikke vil slå oss sammen med Troms nå. 

Les mer

Entreprenørsamling i Lakselv avlyst/utsatt

Økende smitte i samfunnet gjør at det ikke blir entrprenørsamling i Lakselv 3.-4. november. Årsmøtet gjennomføres som planlagt, men på Teams. 

Les mer

Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere

Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge setter Skogkurs opp 36 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august - de fleste før ferien.

Les mer

Studietur til Møre og Romsdal 12.-15. november

Finnmark treforum gjennomfører en studietur i uke 46, til Møre og Romsdal. 

Les mer

Årsmøte i Finnmark treforum 22. november i Alta

Finnmark treforum arrangerte årsmøte og utferd i Alta 22. november. Ny leder ble Ketil Wikan fra Pasvik. 

Les mer

Arkiv