Styremøte i Skognæringa kyst i Alta

Styret i Skognæringa kyst SA holder styremøte i Alta 21. - 22. september. Dag to blir det fagprogram der vi viser hva som foregår i skog- og trenæringa i fylket. 

Les mer

Årsmelding fra finnmarksskogbruket 2016

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark skogselskap og Finnmark treforum samarbeider om ei felles årsmelding for aktivitene i finnmarksskogbruket. Les meldinga her. 

Hogst/motorsagkurs i Alta og Pasvik

Kursene holdes av Skogkurs, og blir 26. og 27. juni i Alta og 28.-29. juni i Pasvik. 

Les mer

Referat fra Finnmark treforums studietur til Arvidsjaur

Finnmark treforum arrangerte en fagtur til Arvidssjaur i Nord-Sverige i dagene 29. mai til 1. juni. Her er referat fra dagene. 

Bygningsvern skaper aktivitet i Finnmarksskogen

Vardø Restored jobber med å restaurere og vedlikeholde verna og verneverdige bygg. Sammen med Varanger museum holdt de nylig et kurs for håndverkere, sagbruk og skogsarbeidere i Pasvik. Formålet var å spre kunnskap  om uttak av tømmer til spesielle bygningsformål. 

Les mer

Møte med Skognæringa kyst - Kirkenes 30.-31. mars

30. mars får vi besøk fra Skognæringa kyst som skal møte Finnmark treforum, Fylkesmannen og adm. og politisk repr. fra Finnmark fylkeskommune.

Les mer

Fagtur for trebedrifter i Troms og Finnmark til Arvidsjaur

Finnmark treforum inviterer i samarbeid med skognæringa i Troms til en fagtur til Arvidsjaur i Sverige i 29.05-01.06. Det er lagt opp til et variert program som er relevant i forhold til trebedrifter i vår region.

Les mer

Årsmøte i Finnmark treforum gjennomført

9. november ble det holdt årsmøte i Finnmark treforum. Stig Hjalmar Jacobsen fra Kautokeino tok over ledervervet etter Ola Losvar. 

Les mer

Årsmøte i Finnmark treforum og samling for skogsentreprenører 9.-10. november

Det blir samling for entreprenører på Jergul fjellstue 9.-10. november. Den 9.november kl 16. holdes årsmøtet i Finnmark treforum. 

Les mer

Godt oppmøte på Pasvikskogdag

Torsdag 27. oktober, var det skogdag i Pasvik. I alt 45 personer møtte opp og fikk høre om tynning, skogsvegvedlikehold og verdiskaping.

Les mer