Kjerneved fra furu - nye muligheter for Finnmarksskogen

Sagbruk, arkitekter, trelastutsalg og planleggere av bygg inviteres til diskusjon om nye muligheter for lokal trebasert produksjon i Kirkenes 26. oktober. Vi ser på hvilke produkter vi kan hente fra Finnmarksskogen og med særlig fokus på kjerneved av furu. 

Les mer

Finnmarkstømmer gir varme og verdier

Tynning av skogen i Finnmark skaper arbeidsplasser og gir fornybar energi. Finnmarkseiendommen (FeFo) har nå over 11.000 kubikkmeter tømmer i Pasvik, Karasjok og Alta, som skal bli til fjernvarme.

Les mer

Årsmelding fra skogbruket i Finnmark 2015

Hva har skjedd i finnmarksskogbruket i 2015? Det finner du svaret på i årsmeldinga som oppsummerer akvitivitene i skognæringa i fylket. 

Les mer

Hogst, motorsag og ungskogpleiekurs i Sør-Varanger

Det arrangeres kurs i hogst, motorsaghåndtering og ungskogpleie i Sør-Varanger i uke 26. Her er liste over påmeldte og mer info.

Les mer

Finnmarksfurua skal brukes

Finnmarksfurua er et kvalitetsråstoff som skal brukes mer. Det ble konklusjonen på møtet mellom sagbruk, arktitekter og skogeier i Alta. 

Les mer

Optimisme i Pasvik

Skogen i Pasvik ble rasert under krigen og hardt utnytta etter krigen. Framsynte skogfolk fikk opp igjen skogen, og i dag kan vi se milevis med prima furuskog i Pasvik. Skognæringa i fylket fokuserer sterkt på tynning og lokal verdiskaping av skogsvirket. 

Les mer

Fokus på verdiskaping og veivedlikehold i Pasvik

Fokus på lokal verdiskaping og opprusting av skogsbilvegnettet var sentralt da Finnmark Treforum i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark inviterte til skognæringsmøte i Pasvik.

Les mer

Kjerneved fra furu - nye muligheter for Finnmarksskogen

Sagbruk, arkitekter og trelastutsalg inviteres til diskusjon om nye muligheter for lokal trebasert produksjon i Alta, 12. mai. Særlig i fokus står mulighetene for å lage produkter fra kjerneved fra furua. 

Les mer

Tredriverprosjektet i Vest-Finnmark er i mål

I løpet av 2015 har Finnmark treforum kjørt et prosjekt i kommunene Alta, Karasjok og Porsanger som har utredet mulighetene som ligger i økt hogst og salg av treprodukter. Noodt&Reiding i Alta har utført arbeidet og nå foreligger rapporten. 

Les mer

Vellykket treseminar i Alta

Finnmark treforum inviterte til seminar i Alta 21. - 22. oktober. Tema var hvordan kan vi få til økt verdiskaping fra finnmarksskogen? Vi har lagt ut foredragene fra seminaret her. 

Les mer