Skogsentreprenører fra Finnmark besøkte Viken skog

Finnmark treforum arrangerte 17.-19. februar en studietur for skogsmaskinkjørere, til Viken skog. Fokuset på turen var maskinell tynning, hogstmetoder i tynning og flising til energiformål.

Les mer

Finnmark treforum ber om at flistilskuddet opprettholdes

Tilskudd til uttak av energiflis, foreslås fjernet til neste års statsbudsjett. I den forbindelse har Finnmark treforum skrevet en uttalelse til Stortingets næringskomite der vi ber om at tilskuddet opprettholdes i Nord-Norge og på Vestlandet.

Les mer

Lokal furu i fuglekikkerskjul

Vardøfirmaet Biotope bruker furu fra Pasvik i sine bygg for fuglekikkere.

Les mer

Referat fra møte om tredriver på Storskog

Les referatet her.

Les mer

Tynning av Finnmarksskogen gir miljøvennlig varme

Forsvaret har nylig startet opp det nye flisfyringsanlegget sitt ved Garnisonen i Sør-Varanger utenfor Kirkenes. Anlegget fyres med tømmer fra Pasvik, og gir en betydelig miljøgevinst sammenlignet med olje og strøm. I tillegg skapes det lokale arbeidsplasser i skogen. 

Les mer