Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark skogselskap og Finnmark treforum samarbeider om ei felles årsmelding for aktivitene i finnmarksskogbruket. Les meldinga her.