Hva har skjedd i finnmarksskogbruket i 2015? Det finner du svaret på i årsmeldinga som oppsummerer akvitivitene i skognæringa i fylket. 

Årsmeldinga er et et samarbeid mellom Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark skogselskap, Finnmark treforum og skogbrukssjefen i Finnmark. 

Meldinga gir en oversikt over aktiviteter innenfor skognæringa det siste året. Her finner du blant annet oversikt over hvor mye som er tynnet i barskogene i fylket, hva det er gitt statstilskudd til og oversikt over møter og kurs som er holdt i skognæringa.