Finnmark treforum arrangerte årsmøte og utferd i Alta 22. november. Ny leder ble Ketil Wikan fra Pasvik. 

Årsmøtet ble arrangert i etterkant av kurs i bioenergi/småskala varmeanlegg i landbruket. Vi møttes til felles middag på "Du verden" i Alta om kvelden. Dagen etter hadde vi årsmøtet, der vi blant annet valgte nytt styre, det nye styret er:

Ketil Wikan, Pasvik – leder 2018-2020
Stig Hjalmar Jacobsen (nytt styremedlem, 2018-2020)
Jann Heitmann, Alta – (gjenvalg, 2016-2020)
Kenneth Løvberg, Pasvik - (ny, 2018-2020)
Kate Persen – (ny, 2018-2020)

Tor Håvard Sund (vararepresentant)
Helge Molvig (sekretær)

Etter årsmøte ble det befaring på ei slutthogst på Skillemoen, der det er tatt ut 600 kubikk tømmer. Vi besøkte også Sten Are Uglebakken som driver en snekkerbedrift i Alta. Han har investert i en digital fres og kan med denne produsere det meste innen møbelinnredninger, trapper, freste skilt osv. Han driver i tillegg med spesialtilpassing av kolber for konkurranseskyttere og har oppnådd nasjonal status for sitt håndtverk her.

Kurs i bioenergi, Håvard Midtskogen fra Skogselskapet forteller.

Befaring i hogstefelt, Skillemoen.

Befaring i hogstfelt, Skillemoen i Alta.

 

Sten Are Uglebakken, Alta har investert i denne digitale fresen i sin snekkerbedrift. 

Uglebakken driver også med tilpasning av geværskjefter. Her er det valnøtt som brukes, men i prinsippet kan alt av harde treslag brukes til dette.