9. november ble det holdt årsmøte i Finnmark treforum. Stig Hjalmar Jacobsen fra Kautokeino tok over ledervervet etter Ola Losvar. 

Årsmøtet ble holdt på Jergul fjellstue i Karsjok samtidig med fagsamlingen for skogsentreprenører i Finnmark. Følgende sitter nå i styret i Finnmark treforum:

Stig Hjalmar Jacobsen, sagbrukseier og transportør, Kautokeino
Nils Rune Moeng, skogsentreprenør, Karasjok
Ketil Wikan, skogsarbeider og driver Pasviklaft i Pasvik
Jann Heitmann, sagbrukseier, Alta
Ole Andre Hestmo, skogforvalter i Finnmarkseiendommen, Kirkenes

Vara til styre er skogbrukssjef Tor Håvard Sund, Alta og sekretær er Helge Molvig, fylkesskogmester i Vadsø. 

 

Se protokoll fra årsmøtet her.