Det blir samling for entreprenører på Jergul fjellstue 9.-10. november. Den 9.november kl 16. holdes årsmøtet i Finnmark treforum. 

Fagsamlinga er for alle som jobber med å hogge skog i Finnmark både maskinelt og manuelt.  Formålet er å treffes for å diskutere samarbeid og situasjonen framover for videre hogst i Finnmark. Hvordan er mulighetene for alternative hogstoppdrag på Fefo grunn/privatgrunn, bjørkehogst, vegkantrydding, linjerydding etc?

Vi starter samlinga kl 12. med lunsj og avslutter kl 12. dagen etter.

Årsmøtet

Samtidig med fagsamlinga vil vi holde årsmøtet i Finnmark treforum. Det vil være åpent for alle medlemmer i forumet og begynner kl 16. den 9. november. Se saksliste til høyre. 

Mat og opphold dekkes av Finnmark treforum.