Vardø Restored jobber med å restaurere og vedlikeholde verna og verneverdige bygg. Sammen med Varanger museum holdt de nylig et kurs for håndverkere, sagbruk og skogsarbeidere i Pasvik. Formålet var å spre kunnskap  om uttak av tømmer til spesielle bygningsformål. 

Vardø er den byen i Finnmark som har mest igjen av førkrigsbebyggelsen. Vardø restored er et restaurerings- og stedsutviklingsprosjekt som har som mål å ta vare på denne bygningsmassen og samtidig bruke det for å utvikle byen. 

Når gamle hus skal restaureres kreves det tilgang på spesielle trelastkvaliteter da det ofte er et krav å bruke tilsvarende eller bedre materialkvalitet enn det originale. Ofte betyr det at det kreves seintvokst tømmer med godt utviklet kjernevedandel. Dette har vi mye av i Finnmark.

19.-21. april var over 20 restaureringssnekkere, sagbrukseiere, skogsarbeidere og forvaltning samlet til kurs om trelastegenskaper, tradisjonelle hogst- og sageteknikker og hvordan vi kan velge ut rett tømmeret til hvert enkelt formål. Sentrale foredragsholdere var restaureringshåndverkerne Arne Graven og Siv K. Holmin fra hhv. Karsjok og Målselv. I tillegg var restaureringsteknikerne Oddmund Aarø og Rasmus Skrydstrup, og Dendrokronolog ved Universitetet i Tromsø, Andreas Kirchhefer sentrale.  

Kurset ga først og fremst deltakerne god kunnskap om tømmerkvalitet og hvordan finne rett materiale til hvert enkelt formål. Nesten like viktig var det at kurset gjorde at mange kontakter ble knyttet mellom ulike faggrupper. Nå blir det enklere for snekkere å få tak i lokalt tømmer og trelast - materialer som ikke kan hentes på nærmeste byggevareforretning. 

Dag 1. 

Innledning på Svanhovd med foredrag om dendrokronologi og utvelgelse av skog til restaurering, så tur til Sameti hvor vi vurderte furutrær mht tømmerkvalitet til ulike formål. Det ble måling, boring, risping og banking, og bruk for både syns-, hørsel- og luktesansene. 

 

Andreas Kirchhefer holder foredrag om dendrokronologiAndreas Kirchhefer holder foredrag om dendrokronologi. Foto: Helge Molvig 

 

Dag 2. 

Foregikk ved Kobbfoss. Gruppa ble delt opp i fire og fikk i oppdrag å lete etter furu til bl.a golvbord, vindusmateriale, plank, åser og laftestokker. Siv Holmin og Arne Graven demonstrerte så felling med hhv øks og tomannssvans. Igjen mange gode diskusjoner underveis.

 

Kursholderne fra venstre: Oddmund Aarø, Siv K. Holmin, Rasmus Skrydstrup, Andreas Kirchhefer og Arne Graven Kursholderne fra venstre: Oddmund Aarø, Siv K. Holmin, Rasmus Skrydstrup, Andreas Kirchhefer og Arne Graven, foto Helge Molvig

 

Felling på gamlemåten med øks og svans ble demonstrertFelling på gamlemåten med øks og svans ble demonstrert, foto: Andreas Kirchhefer

 

Dag 3. 

Vi fikk noen kortere stokker med oss til sagbruket til Ben Arne Sotkajærvi som under Oddmund Aarøs kyndige ledelse ble sagd til planker og bord. Siv Holmin og Arne Graven viste hhv kløving og rying, og noen benyttet anledningen til å ta et tak med øksa selv. 

 

Ben Arne Sotkajærvi sager, foto: Andreas Kirchhefer

 

 

Klyving av stokk på gamlemåten. Noen ganger kreves det at materialene i restaureringsprosjekt lages på samme måte som da huset ble bygd. Foto: Andreas Kirchhefer

 

 

Arne Graven vet å bruke øksa. Foto: Andreas Kirchhefer