6.-7. mai var det møter og kurs der et tema var å få til økt trebruk i Finnmark. En måte å komme dit blir å etablere en "tredriver" i fylket, som skal ha som oppgave å framsnakke bruk av tre i byggeprosjekter.

Første tema var behovet for å øke kompetansen i skognæringa. Det var Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurs) ved Torgunn Sollid som presenterte kursmulighetene som de tilbyr. Hun leder også et prosjekt som skal skreddersy kurstilbud til de ulike fylkene. Det ble en god diskusjon om hva vi ser for oss kan være behovet.
 
Neste bolk tok for seg trebruk og hvordan vi i Finnmark kan få til mer bruk av tre i byggeprosjekter. Tre er materiale med en klimafordel framfor stål og betong. Dessuten kan det skape mer lokal verdiskaping om vi bruker mer tre. Det var Krister Moen fra Innovasjon Norge sitt treprogram som la fram hva som er mulig å støtte gjennom dem. Her er bla støtte til en lokal tredriver, som jobber for mer bruk av tre aktuelt. En slik støtte betinger deltakelse fra øvrige regionale aktører og næringa sjøl.
Les innlegget hans her.

Aasmund Bunkholt fra Trefokus tok for seg hvordan trebedriftene i Finnmark kunne ta tak i den positive utviklinga fylket er på vei til. Det skjer en god del positivt i næringslivet i fylket der bl.a oljeindustrien står foran store investeringer også på land. Dette er aktivitet som vil åpne mulighetene også for lokale trebedrifter til å komme på banen.
Les innlegget til Aasmund her.

Oppsummering på delen om trebruk var at vi ønsker å få til et prosjekt med en tredriver i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark tar på seg å utrede et tredriverprosjekt med hvilke oppgaver/stillingsprosent/finansiering som er mulig å få til.