Bedriften ble etablert i juni 2018 og det er Alf Øyvind Grønnli og Kjell Magne Grønnli som står bak. 

De skal drive med vedproduksjon, tynning, siktrydding mm. Stranger kjøpes inn fra Finland i dag, men de har planer om lokal hogst. Firmaet har Valmet 901 hogstmaskin og traktor med tømmerhenger.

Kontaktinfo til dem ligger i bedriftsoversikten under Karasjok.