Tilskudd til uttak av energiflis, foreslås fjernet til neste års statsbudsjett. I den forbindelse har Finnmark treforum skrevet en uttalelse til Stortingets næringskomite der vi ber om at tilskuddet opprettholdes i Nord-Norge og på Vestlandet.

Les innspillet her.