Finnmarksfurua er et kvalitetsråstoff som skal brukes mer. Det ble konklusjonen på møtet mellom sagbruk, arktitekter og skogeier i Alta. 

Finnmark treforum hadde invitert bredt til et møte om hvordan få økt bruk av lokalt tre. Fokus var på å få utnyttet den store kjernevedandelen vi har i Finnmarksfurua til holdbare produkter som f.eks kledning. 

I Finnmark har vi et fantastisk råstoff i lokal furu. Furu fra Finnmark har høy andel kjerneved og har vokst sakte noe som gir et vakkert og holdbart materiale. I tillegg har vi den fordelen at sagbrukene har ledig kapasitet og transporten er kort til det lokale markedet. Arktitektene satte pris på å høre om fordelene til dette råstoffet og fikk svar på en del spørsmål om tilgjengelighet og volum. Sagbrukene som deltok vil i samarbeid med grunneier Fefo nå komme i gang med å produsere kjernevedmaterialer. Sammen vil man nå finne ut hvilke dimensjoner som skal produseres, hvilke mengder som er aktuelle og hvordan logistikken rundt lager skal løses. Det ligger an til at Finnmarkseiendommen og lokale sagbruk etablererer et materiallager med et visst antall meter kjernevedkledning liggende klart til salg. 

Det er på gang flere spennende byggeprosjekter i Alta, og i Lakselv skal Finnmarkseiendommen nå bygge nytt administrasjonssenter. Lokalt tre vil etter all sannsynlighet bli å finne i disse byggene.

 

Diskusjon om kjernevedens egenskaper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fra venstre: Magnus Langli - Haldde arkitekter, Bjørn Arne Føleide - Noodt &Reiding, Henning Bek - Verte Arkitekter og Ole Andre Hestmo - Finnmarkseiendommen.