Her ligger de fleste foredragene fra seminaret 14.-15. mai.

Derfor er vi her, innledning ved Helge Molvig
Finnmarkseiendommen og Pasvikskogen, tall og fakta, ved Ole Andre Hestmo, Fefo
Hva kreves for å lykkes med sagbruk?
Torgeir Hjalte, Sæteråsen sag
Jakob Trøan, Materialbanken
Hva mener bøndene om mulighetene i skogbruket, innspill fra Sør-Varanger Bonde- og småbrukarlag, Ola Johansen
Aktivhuset ved daglig leder Pål Lund-Roland