Det arrangeres kurs i hogst, motorsaghåndtering og ungskogpleie i Sør-Varanger i uke 26. Her er liste over påmeldte og mer info.

  • Oppmøte mandag 27. juni kl 09.00. på verkstedet til Svanhovd. Den praktiske delen av kurset holdes på Finnstumoen, ved krysset der vegen går over mot Strand. 
  • Deltakere må ha motorsag med fil og verktøy. Påbudt verneutstyr er hjelm, vernebukse og vernestøvler. På ungskogpleiekurset tar du med ryddesag, fil og verktøy. Verneutstyr til ryddesag er kun skogshjelm, ellers vanlig arbeidstøy.
  • Ta med mat og drikke for dagene. Det meste av kurset foregår ute.  

Hogst- og motorsagkurset går over 15 timer (2 dager) og arrangeres 27.-28. juni. Ungskogpleiekurset er på 7,5 timer - en dag og holdes 29. juni. De som arbeider i jord- og skogbruket og ungdom får dekt kursavgifta. Utenfor landbruket betales kurset selv. Hans Fjerdrumsmoen tlf 951 02 409 fra Skogkurs er instruktør. Han kommer med fly til Kirkenes søndag kveld og bor på Svanhovd.

Påmeldte:

AS kurs i Sør-Varanger uke 26 27.-28. juni 29. juni
     
  Hogst og motorsagkurs (15 t) Unskogpleie (7,5 t)
Torbjørn Østlund x x
Egil Kalliainen x  
Bjørn Hovard Mortensen x x
Rikart Sør-Reime x x
Johan Andersen x  
Johan Bjørkgren x x
Tor Olaf Arnesen x x
Simon Emanuelsen x x
Tobias Sotkajærvi x x
Ben Arne Sotkajærvi   x
Asbjørn Mortensen x x

 

For mer informasjon ta kontakt med Helge Molvig, tlf 78 95 05 82.