Sagbruk, arkitekter, trelastutsalg og planleggere av bygg inviteres til diskusjon om nye muligheter for lokal trebasert produksjon i Kirkenes 26. oktober. Vi ser på hvilke produkter vi kan hente fra Finnmarksskogen og med særlig fokus på kjerneved av furu. 

Møtet blir arrangert på Scandic hotel i Kirkenes kl 10-12. Det serveres lunsj. 

Som en oppfølging av tredriverprosjektene i Finnmark inviteres skog- og trenæringa i Pasvik til workshop. Vi ønsker å få i gang en konkret oppfølging av prosjektet i form av økt lokal trelastproduksjon. Finnmarkseiendommen er en sentral aktør i næringa og vil delta på møtet. I mai ble det holdt et tilsvarende møte med skognæringa i Alta, nå ønsker vi å samle miljøet i Pasvik. 

Et produkt som prosjektet peker på er vedlikeholdsfrie produkter av kjerneved til kledning og andre materialer der det kreves god holdbarhet. Skogen i Finnmark har kanskje landets høyeste kjernevedandel, noe som bør kunne utnyttes langt bedre enn i dag.

Kontaktpersoner: 

Skogbrukssjef Tor Håvard Sund , fylkesskogmester Helge Molvig, og skogforvalter i Fefo Ole A. Hestmo.