Vardøfirmaet Biotope bruker furu fra Pasvik i sine bygg for fuglekikkere.

Les mer i "Sagbladet"