30. mars får vi besøk fra Skognæringa kyst som skal møte Finnmark treforum, Fylkesmannen og adm. og politisk repr. fra Finnmark fylkeskommune.

Ny daglig leder i Skognæringa Kyst, Kurt Jessen Johansson, og programkoordinator for den fylkeskommunale grupperinga, Kirsti Haagensli ønsker å møte de fylkesvise skognæringsforumene, FM-representantene, og de administrative og politiske representantene for fylkeskommunene.

Melding om kystskogbruket er vedtatt i alle de 10 fylkeskommunene og danner grunnlaget for samarbeidet i Kystskogbruket. Vi ønsker derfor å en felles diskusjon om den strategiske oppfølgingen av Kystskogmeldingen både på kort og lang sikt.

I tillegg har de 10 fylkeskommunene i Kystskogbruket vedtatt et Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram, hvor et av satsingsområdene er FoU innen skog- og trenæringa. Her skisseres prosjektet «FoU, innovasjon og trebru», hvor det planlegges aktivitet i alle fylkene. Vi ønsker derfor innspill til prosjektet.