Vi skal nå fullføre kartlegginga av skog- og trenæringa i Finnmark og Vest-Finnmark står for tur.

Vi har hatt prosjektet ute på anbud og Noodt&Reiding i Alta ble vinner i skarp konkurranse med Kirkenes Nærgingshage. De vil nå sette i gang med å kartlegge skog- og trenæringa i kommunen Karasjok, Porsanger og Alta. De skal undersøke hvilke produkter det kan satses på for å få opp verdiskapinga i næringa og vil avdekke hva som skal til for å få til mer produksjon og tilbud av finnmarksbaserte treprodukter. 

Som en del av prosjektet skal det også arrangeres et treseminar der produsenter og tilbydere/trevareutsalg møtes. Forhåpentligvis kommer det fram nye aktører, ideer og produkter fra Finnmarksskogen.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2015.