Skogen i Pasvik ble rasert under krigen og hardt utnytta etter krigen. Framsynte skogfolk fikk opp igjen skogen, og i dag kan vi se milevis med prima furuskog i Pasvik. Skognæringa i fylket fokuserer sterkt på tynning og lokal verdiskaping av skogsvirket. 

Les hele artikkelen hos Kystskogbruket.