Finnmark treforum har tatt initativ til å starte et tredriverprosjekt i fylket. Målet er å få økt foredling av finnmarksskogen. Første halvår 2014 er Kirkenes næringshage engasjert i et forprosjekt der de skal avdekke mulighetene i fylkets viktigste skogkommune, Sør-Varanger.

Ellen Wickstrand er den som har ansvaret for forprosjektet i Sør-Varanger. Hun begynte den 1. mars og skal jobbe med å utrede potensiale og mulige etablerere i trenæringa. Den 1. juli vil hun levere resultatet av sitt arbeid og vi vil da forhåpentligvis ha et grunnlag for veien videre.