Uka rett etter påske samles skogsentreprenører i Finnmark til faglig samling i Karasjok. Vi skal være på Jergul fjellstue. 

Forslag til program:

  • Faglig diskusjoner og befaring – diskusjon mellom entreprenørene og Fefo om tynninga og videre planer for skogsdrifta på Fefo-grunn
  • Måling av tømmer i maskin, i lunne og på bil. Feilkilder og erfaringer fra virkesmålinga i Finnmark – Øyvind Skarvang, Norsk virkesmåling
  • Vi får besøk fra kystskogbruket ved Helge Kårstad, ekspert på skogsbilveger eller Torgunn Sollid, som jobber med kurstilbud for skognæringa
  • Tredriverprosjektet i Vest-Finnmark