Knut Arnesen i Hammerfest arbeider med sjøsamiske byggverk og er en ivrig talsmann for å bruke finnmarksfuru i sine bygg. Den er meget holdbar selv i røft kystklima. Les mer om byggene, her. 

.