Finnmark treforum arrangerte 17.-19. februar en studietur for skogsmaskinkjørere, til Viken skog. Fokuset på turen var maskinell tynning, hogstmetoder i tynning og flising til energiformål.

Målgruppa for turen er entreprenører som driver med tynning/bioenergi/flisdrifter i Finnmark. I dag er det maskinell tynning i Pasvik, Karasjok og i Alta. Flere av disse er nokså nye i næringa og vi ønsket derfor gi et tilbud for disse slik at de får økt kompetanse i tillegg til å bli bedre kjent med kollegaer.

i Viken var det Atle Veddegjerde som hadde laget et program for oss og var med oss rundt i distriktet. Totalt var det 9 entreprenører fra Pasvik i øst til Nordreisa i Vest som deltok.

Se bilder fra fagturen her.