Prosjektet er nå i sluttfasen av kartleggingsdelen. 11. juni holdt styringsgruppa et møte der de foreløpige resultatene ble lagt fram. 

Les presentasjon fra Noodt &Reiding her.
Møtereferat ligger her.