Finnmark treforum gjennomfører en studietur i uke 46, til Møre og Romsdal. 

Vi tar fly til Molde og blir der møtt av tredriver Christina Kvam Heggertveit.

Første dagen blir vi i Molde der vi ser på treprosjekter, vellykket og innovativ bruk av tre i bygg. Dag to skal vi besøke trebedrifter i fylket, blant annet Bøfjorden sag som også har et bioenergianlegg, Solem sag og MøreTre. I tillegg vil vi se på skogsdrift og besøke en skogsentreprenør i området. Programmet er under utarbeiding.

Kontaktperson: Helge Molvig, tlf 45 47 25 26