Styret i Skognæringa kyst SA holder styremøte i Alta 21. - 22. september. Dag to blir det fagprogram der vi viser hva som foregår i skog- og trenæringa i fylket. 

Les programmet for møtet her.