Sagbruk, arkitekter og trelastutsalg inviteres til diskusjon om nye muligheter for lokal trebasert produksjon i Alta, 12. mai. Særlig i fokus står mulighetene for å lage produkter fra kjerneved fra furua. 

Møtet blir arrangert i Alta 12. mai kl 10-12, på Scandic hotel.

Som en oppfølging av tredriverprosjektet i Vest-Finnmark inviteres skog- og trenæringa i regionen til workshop. Vi ønsker å få i gang en konkret oppfølging av prosjektet i form av økt lokal trelastproduksjon. 

Et produkt som rapporten peker på er vedlikeholdsfrie produkter av kjerneved til kledning og andre materialer der det kreves god holdbarhet. Skogen i Finnmark har kanskje landets høyeste kjernevedandel, noe som bør kunne utnyttes langt bedre enn i dag.

Kontaktpersoner: Tor Håvard Sund tlf 78 45 51 23 eller Helge Molvig, 78 95 05 82.