Finnmark treforum inviterte til seminar i Alta 21. - 22. oktober. Tema var hvordan kan vi få til økt verdiskaping fra finnmarksskogen? Vi har lagt ut foredragene fra seminaret her. 

I kolonnen til høyre ligger foredragene fra dag en, selve seminaret. 

Takk til de fremmøtte som bidro til gode diskusjoner om mulighetene. Tredriverprosjektet skal avsluttes i løpet av høsten, og det legges da fram en rapport som peker på mulighetene som ligger i økt treproduksjon i Vest-Finnmark, og veien videre.

Diskusjon ved lunna - kan dette bli noe mer verdifullt enn flis?
På sagbruket til Bjørn Haldorsen i Eiby