Har du ideer for hvordan skog- og trenæringa kan vokse? Har du tanker om produkter innen næringa som kan kommersialiseres? Ser du potensiale for økt hogst og verdiskapning i skogen i Finnmark?

Hvis du svarer ja på noe av dette, ønsker vi at du tar kontakt med oss. Bjørn Arne Føleide i Noodt&Reiding tar imot din henvendelse, og vil gjerne diskutere muligheter for å skape ny næring basert på skogen i Finnmark. 

Finnmark treforum er et skognæringsforum for aktører innen skogbruk og trebedrifter i Finnmark. Vi har igangsatt et prosjekt i Karasjok, Porsanger og Alta for å kartlegge aktører innenfor næringa med mål om å øke verdiskapninga fra skogen i Finnmark. Noodt&Reiding har fått oppgaven med å kartlegge eksisterende og nye aktører i bransjen samt å finne produkter og markeder i trenæringa som kan kommersialiseres med råstoff fra Finnmarksskogen. 

21. og 22. oktober 2015 avholdes et seminar i Alta der vi vil samle alle som ideer og tanker om skog, tre og produkter som vi kan bruke finnmarksfurua til. 

Ta kontakt med Bjørn Arne Føleide tlf. 958 98 858 eller Harriet Steinkjer Nystu tlf. 900 57 035. Leder i Finnmark treforum, Ola Losvar kan også kontaktes, tlf. 906 65 267.