Driver du næring i Finnmark basert på skog og tre? Meld deg inn i Finnmark treforum.

Alle som jobber innenfor skogbruk, sagbruk, vedproduksjon, restaurering eller andre fagområder som nyttigjør seg skog- og treressurser, kan bli medlem.

Som medlem i Finnmark treforum får du muligheten til å treffe andre i bransjen til faglige diskusjoner, kurs og sosialt samvær. Fokuset vårt ligger på å legge til rette for økt samarbeid og økt kompetanse i næringa, for å få til økt verdiskaping fra skogbruket.

Kontingenten er på kr 200 per år. Meld deg inn ved å ta kontakt med sekretær i Finnmark treforum, Helge Molvig tlf 78 95 05 82.