Forumet skal være en møteplass for skogbruk og trenæring i Finnmark.

Vi er en medlemsbasert næringsorganisasjon for alle innen skogbruk og trenæring i Finnmark. Vi skal bidra til å øke kompetanse og samarbeid for aktørene, bla ved å holde kurs og seminar med aktuelt faglig innhold. 

Finnmark treforum skal arbeide for å øke verdiskapinga fra skogen og har fokus på å få flere aktører innen sagbruk og videreforedling.