I Finnmark har vi ca 70 bedrifter innenfor skogbruk, trebearbeiding, vedproduksjon og håndtverksbedrifter. Vi har laget ei kommunevis liste med bedrifter, hva de produserer og kontaktinfo. 

Bedriftsoversikten finner du her. 

I boksen til høyre ligger det mer informasjon om tilbudet av lokal trelast fra Finnmark.