Det er gjennomført to kartlegginger av skog- og trenæringa i Finnmark i henholdsvis øst- og vest-Finnmark. 

Les rapportene her:

Tredriverprosjektet i Øst-Finnmark
Tredriverprosjektet i Vest-Finnmark