Prosjekt Grønt reiseliv er avsluttet

Prosjekt Grønt reiseliv er nå avsluttet. Vi legger ikke ut flere nyheter på denne hjemmesiden. Du må gjerne ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil fortsatt gi råd- og veiledning knyttet til gårds- og bygdeturisme. Kontaktperson: Ethel Seljevold, e-post fmtrese@fylkesmannen.no , telefon 77642011 mobil 97512870

Les mer

Grønt reiseliv i Troms - reiselivsperler på en snor

Prosjekt Grønt reiseliv, gårds- og bygdeturisme i Troms er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Innovasjon Norge/Troms og Troms fylkeskommune.

Det inviteres til konferanse i Tromsø 14 og 15 januar 2016 på Ishavshotellet.

Program og invitasjon med påmeldingslink, se vedlegg lenger ned "program, invitasjon og praktisk info".

 

 

Les mer

Kulturminner er viktig for reiselivet

Kulturminner tilfører steder egenart og særpreg. For det rurale reiselivet er det viktig at bolighus, gjestehus, distriktshoteller, våningshus tas vare på og vedlikeholdes. Også fjøser som ikke lenger er i bruk til gårdsdriften, kan utgjøre spennende alternativer til kafeer og gårdsbutikker med mer. På bildet over ser du et 1700-talls hus fra Lekangsund på Senja.

Hele artikkelen fra Dagsavisen, kan du lese i lenken lenger ned "Kulturminner viktig for reiselivet"

Les mer

Konferansen om Grønt reiseliv i Troms er flyttet

Konferansen Grønt reiseliv, gårds- og bygdeturisme i Troms er flyttet fra 10-11 desember til 14-15 januar. Konferansen går i Tromsø på Scandic Ishavshotellet. Konferansestart kl 11:00 og avslutning neste dag kl 14:00.

Vi tar opp temaer som bygdeutvikling, næringsutvikling, reiselivstrender og hvordan gründere kan skape og forme lønnsomme opplevelser. Vi presenterer også prosjekt Grønt reiseliv sine resultater og erfaringer. Det planlegges en paneldebatt på temaet "samarbeid by og land".

Småskala reiselivsbedrifter, gårdbrukere, kommuner, forvaltning, FOU, destinasjonsselskaper og andre interesserte i hele Troms er velkommen.

Teaser om konferansen ser du i lenken nede til høyre.

 

 

Les mer

Camping - nye muligheter?

Campingnæringen bør fornye seg, og gå for å få stjernegodkjenning. Markedet etterspør bedre standard, bedre service. Mange velger gjerne campingplass knyttet på natur- og kulturopplevelser på stedet eller i nærheten. Det er ingenting i veien for at camping også kan bli en vinternæring. Ligger campingplassen nært bra skiterreng og har isolerte hytter og bad, åpner det seg nye muligheter for både ski og nordlysturister. Mer info om campingkonferansen som ble avholdt i Tromsø, finner du på linken lenger ned "Camping - nye muligheter"

Les mer

Arkiv