Reiseliv i bygdene på Island. Etter finanskrisen i 2009 er nå landet i ferd med å komme på fote igjen. Reiselivet på bygdene er i sterk vekst.

Norge har mye å lære av Island når det gjelder rural turisme. Deres suksess er knyttet til
* en nettportal med info og booking for alle som tilbyr gårdsturisme (Icelandic farm holiday)
* kvalitetssikring. Kvalitetskrav for overnatting, matservering og opplevelser   

* god på å synliggjøre landets historie (særlig vikingehistorie)

* god turistinfo både på nett og i papirform

* godt utbygd infrastruktur på kommunikasjoner og transport

* rent og ryddig over alt (turistene skal ikke plages av søppel og rot)