Innovasjon Norge har korte kurs i Troms på tema:

 

* kokkekurs

* vertskap

* pakking, salg og distribusjon

* opplevelsesproduksjon