Prosjekt Grønt reiseliv, gårds- og bygdeturisme i Troms er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Innovasjon Norge/Troms og Troms fylkeskommune.

Det inviteres til konferanse i Tromsø 14 og 15 januar 2016 på Ishavshotellet.

Program og invitasjon med påmeldingslink, se vedlegg lenger ned "program, invitasjon og praktisk info".

 

 

Reiselivsnæringen seiler opp som en viktig næring for by og bygd i nord. Mulighetene for gårder og bygder som vil satse på reiseliv er gode. Reiselivsnæringen utgjør, sammen med andre næringer, utgjøre grunnlaget for lønnsom næring i distriktene.

Gårdbrukere, småskala reiselivsbedrifter i distriktene, kommuner, forvaltning, Fou, destinasjons-/visitselskaper og andre interesserte er velkommen.

Program og invitasjon med påmeldingslink, se vedlegg lenger ned "program, invitasjon og praktisk info".