Konferansen Grønt reiseliv, gårds- og bygdeturisme i Troms er flyttet fra 10-11 desember til 14-15 januar. Konferansen går i Tromsø på Scandic Ishavshotellet. Konferansestart kl 11:00 og avslutning neste dag kl 14:00.

Vi tar opp temaer som bygdeutvikling, næringsutvikling, reiselivstrender og hvordan gründere kan skape og forme lønnsomme opplevelser. Vi presenterer også prosjekt Grønt reiseliv sine resultater og erfaringer. Det planlegges en paneldebatt på temaet "samarbeid by og land".

Småskala reiselivsbedrifter, gårdbrukere, kommuner, forvaltning, FOU, destinasjonsselskaper og andre interesserte i hele Troms er velkommen.

Teaser om konferansen ser du i lenken nede til høyre.

 

 

.