Nasjonalparkene fremmer folkehelsa, nå tilrettelegges det for mer bruk.

 

 

Det legges til rette for økt bruk av nasjonalparkene, med merking av løyper og stier. Det er stor helsegevinst i å bruke naturen, også våre vakre nasjonalparker. Mer om dette finner du i artikkelen fra Afenposten, se link:

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Ny-medisin-Nasjonalparker-7567897.html#.U3ljo_lgRNw