Prosjekt Grønt reiseliv er nå avsluttet. Vi legger ikke ut flere nyheter på denne hjemmesiden. Du må gjerne ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil fortsatt gi råd- og veiledning knyttet til gårds- og bygdeturisme. Kontaktperson: Ethel Seljevold, e-post fmtrese@fylkesmannen.no , telefon 77642011 mobil 97512870

.