Prosjektstart 1.1.2012 - prosjektslutt 1.8.2015

Prosjektleder: Ethel Seljevold, Fylkesmannen i Troms

Prosjekt Grønt reiseliv er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Troms, Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune.

Prosjektets oppgave og rolle:

* gi råd og veiledning til gårdbrukere og andre på bygdene som ønsker å satse på grønt   reiseliv

* formidle tilbud om kurs, studieturer, seminarer og samlinger

* legge til rette for samarbeid og nettverksbygging

* formidle relevante nyheter, artikler, fagstoff