Innovasjon Norge har tilskudd til tilleggsnæringer under program for landbruk. Her er ordninger du kan se litt nærmere på:

* Tilleggsnæring i landbruket - idèavklaring og etablering

* Tilleggsnæring i landbruket - bedriftsutvikling

* Sentrale bygdeutviklingsmidler

På lenkene til høyre kan du lese mer om hvem som kan få tilskudd og til hva. Maks tilskuddsbeløp er også oppgitt.