Formålet med samarbeidsavtalen er å bidra til næringsutvikling og økt folkehelse innenfor områdene:

  • Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging og stimulering for friluftsliv.
  • Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt.
  • Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet.  
  • Prosjekter som støtter bygdeutvikling.
  • Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon.
  • Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet. 
  • Prosjekter innenfor mineral og naturstein.

Søknad om støtte skjer gjennom www.regionalforvaltning.no over støtteordningen "Statskog/Troms fylkeskommune"

.