Det er ikke et krav å være medlem av organisasjonen for gårds- og bygdeturisme HANEN for å kunne sette opp dette skiltet. Mer om kriteriene finner du på lenken "Den brune Hanen" til høyre. Her finner du all informasjon for å kunne søke.

Prosjekt Grønt reiseliv i Troms anbefaler deg å søke om å få opp skilt så snart som mulig. Dette er viktig for at de reisende skal finne fram til ditt sted.

.