Her finner du tall og omtale av reiselivsutviklingen i Nord-Norge fra 2012 - 2014. Vi ser blant annet at Troms hadde 5500 sysselsatte i 2012 og omsatte for 6 mrd i 2013. Du finner også hvilke land som øker mest i nord og hvordan utviklinga har vært siden 2009 og frem til i dag.

 

.